reksio baner Fanpage Pucharu Reksia na Facebook

Regulamin

Regulamin 7 Pucharu Reksia

1. Organizator zawodów: Klub Sportowy LIVE – www.klubsportowylive.pl ,

Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Cele zawodów: a) popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,

b) wychowanie w duchu fair play,

c) podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,

d) integracja środowiska narciarskiego i sportowego.

3. Termin i miejsce zawodów:

18.02.2018 r. (niedziela) – Stok Dębowiec, Bielsko-Biała.

18.03.2018 r. (niedziela) – Stok Bania, Białka Tatrzańska

4. Zgłoszenia:

a) poprzez formularz na stronie www.pucharreksia.pl.

b) w dniu zawodów od godz. 7:30 do godz. 9:00 w biurze zawodów; Wpłata opłaty startowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na start podopiecznego/nych w zawodach i akceptacje regulaminu.

c) ilość zgłoszeń na każdą imprezę jest ograniczona do 400 startujących – decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Opłata startowa (uzależniona od terminu wpłaty i ilości startów):

ZAWODY W BIELSKU-BIAŁEJ

a) 50 PLN – przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl do dnia 14.02.2018.

b) 70 PLNgotówką w dniu zawodów 18.02.2018r.

ZAWODY W BIAŁCE

a) 50 PLN – płatne przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl. do dnia 14.03.2018.

b) 70 PLN – gotówką w dniu zawodów 18.03.2018 r.

DWIE IMPREZY

a) 90 PLNprzy jednorazowej wpłacie podczas zgłoszenia do zawodów w BIELSKU-BIAŁEJ i BIAŁCE płatne przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl do dnia 14.02.2018.

Promocyjna opłata w wysokości 90 PLN obowiązuje jedynie w przypadku płatności on-line za dwa zgłoszenia do startu w BIELSKU-BIAŁEJ i BIAŁCE na tym samym przelewie/płatności opłaconej do dnia 14.02.2018.

b) 100 PLN – gotówką w dniu zawodów 18.02.2018 r.

6. Sposób przeprowadzania zawodów:

 1. Zawody przeprowadzane są zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym oraz Regulaminem Zawodów 7 Puchar Reksia.
 2. Zawody przeprowadzane są w 12 grupach (podział według wieku i płci). Grupy wiekowe dziewcząt i chłopców to:
 • 2004-2005,
 • 2006-2007,
 • 2008-2009,
 • 2010-2011,
 • 2012-2013,
 • 2014 i młodsi.
 1. Listy startowe tworzone są według kolejności zgłoszeń.
 2. Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów o godz. 9.00.
 3. Zawody rozpoczynają się od godziny 10:15 dla wszystkich grup wiekowych na dwóch oddzielnych slalomach.
 4. Zawody to jeden samodzielny przejazd uczestnika zawodów Slalomu Giganta.
 5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie zawodników od NNW.
 6. Komisję sędziowską powołuje organizator.
 7. Koszty wyciągów narciarskich pokrywają uczestnicy zawodów.
 8. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie: unikatowy numer startowy, pamiątkowy dyplom, upominek z wizerunkiem Reksia, drożdżówkę i herbatę.
 9. Najlepsze sześć osób każdej grupy jest nagradzane (puchar za pierwsze miejsce, medal, nagrody rzeczowe, czwarte , piąte i szóste miejsce nagrody rzeczowe).
 10. Wyniki oficjalne ukazują się 15-30 minut po przejeździe ostatniego zawodnika w grupie wiekowej.
 11. każde zawody są oddzielną imprezą, nie prowadzi się klasyfikacji łącznej.

7. Protesty:

a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych.

b) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun zawodnika.

c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 100 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.

8. Postanowienia dodatkowe:

a) Organizator jest uprawniony do dokumentowania przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej.

b) Organizator jest uprawniony do wykorzystania dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach promocyjnych Organizatora zawodów oraz zawodów Pucharu Reksia w dowolnym czasie na wszystkich nośnikach w kraju i za granicą.

Akceptacja Regulaminu Zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie w celach opisanych w pkt 8. b) wizerunków uczestników Zawodów Puchar Reksia tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących (publiczności).

9. Uwagi końcowe:

a) Zmian w powyższym Regulaminie może dokonać tylko organizator.

b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego Regulaminu.

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych, o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.pucharreksia.pl

10. Uwagi dodatkowe w związku ze zmianą terminu zawodów:

a) osoby niemogące uczestniczyć w zawodach w Bielsku-Białej w związku ze zmianą terminu rozegrania prosimy o kontakt z organizatorem do 21.01.2018, celem zwrotu opłaty startowej.

b) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów w dniu 18 lutego 2018 w Bielsku-Białej na stoku Dębowiec, zawody zostaną przeniesione do Białki Tatrzańskiej na stok Bania na 17 marca 2018.

c) zawody zaplanowane na dzień 18 marca odbędą się bez zmian.

Aktualności

8 Puchar Reksia

3 lutego 2019 – Bielsko-Biała, 17 marca 2019 – Białka Tatrzańska

Przeżyjmy to jeszcze raz

Klip z 7 Pucharu Reksia w Białce Tatrzańskiej

Zapisy internetowe zostały zakończone.

Zgłosiło się czterysta dzieci.